Handelsbetingelser

Generelle forretningsvilkår og betingelser med kundeinformation

Følgende generelle vilkår og betingelser indeholder på samme tid de juridiske oplysninger om dine rettigheder i henhold til bestemmelserne for kontrakter af fjernsalg og i e-handel.

 1. Omfang
 2. Tilbud og servicebeskrivelse
 3. Ordreprocessen og indgåelse af kontrakt
 4. Priser og forsendelsesomkostninger
 5. Levering og varetilgængelighed
 6. Betalingsbetingelser
 7. Ejendomsforbehold
 8. Defektgaranti og garanti
 9. Fortrydelsesret
 10. Ansvar
 11. Opbevaring af kontraktteksten
 12. Persondatapolitik
 13. Ophavsret og strafferet
 14. Jurisdiktion, lovvalg i kontraktsprog
 15. Klageadgang

1. Omfang

1.1. For forretningsforhold mellem Pasfotos.dk, virksomhedsejer: Biometric Photo International Sp. z o.o. Mielczarskiego 8/58, 02-798 Warszawa, Polen (i det følgende benævnt som “sælger”) og kunden (efterfølgende benævnt som “kunde”) underlægges følgende forretningsvilkår og betingelser, som gælder på det tidspunkt, hvor ordren er afgivet.

1.2. Du kan kontakte vores kundeservice ved spørgsmål, reklamation og klager i hverdage fra klokken 9:00 til 18:00 per e-mail: info@mail.pasfotos.dk.

1.3. Forbrugeren i henhold til disse standardvilkår og betingelser, er af enhver fysisk person, der indgår en retshandel til et formål, der primært hverken kan henføres til kommerciel eller selvstændig erhvervsmæssig beskæftigelse (§ 13 BGB Tyskland).

1.4. Kundens afvigende betingelser anerkendes ikke medmindre sælgeren udtrykkeligt accepterer deres gyldighed.

1.5. Du skal være over 18 år og juridisk myndig/habil for at indgå en bindende aftale med Pasfotos.dk.

2. Tilbud og servicebeskrivelse

2.1. Præsentationen af produkter i online shoppen er ikke juridsk bindende tilbud, men en opfordring til at afgive en ordre. Sælgers servicebeskrivelser i kataloger og websites har ikke en karakter af en forsikring eller garanti.

2.2. Alle tilbud er gældende “så længe lager haves”, hvis der ikke er angivet andet. Derudover er fejl forbeholdt.

3. Ordreprocessen og indgåelse af kontrakt

3.1. Kunden kan uden binding udvælge produkter fra sælgers sortiment, disse vælges således gennem den såkaldte online pasfoto-automat, hvor dit eget billedmateriale individualiseres og via knappen “Gem og læg i indkøbskurv” samles i en såkaldt varekurv. Derefter kan kunden imellem indkøbskurven gå til knappen “Til kassen” og fuldføre ordreprocessen.

3.2. Via knappen “Køb nu” sender kunden en bindende anmodning om køb af varer i indkøbskurven. Før den endegyldige afsendelse af bestillingen kan kunden til enhver tid se og ændre bestillingen og data. Nødvendige oplysninger er markeret med en stjerne(*).

3.3. Sælger sender dernæst kunden per e-mail en automatisk kvittering for modtagelse af bestilling, her er kundens bestilling endnu en gang anført, og kunden kan udskrive bestillingskvitteringen via funktionen “Udskriv”. Den automatiserede bekræftelse af modtagelse dokumenterer, at kundes ordre er modtaget af sælger og indebærer ikke en godkendelse af anmodningen. Købekontrakten afsluttes, når sælger i løbet af 2 dage sender det bestilte produkt til kunden, når sælger afleverer eller udtrykkeligt bekræfter ordren eller sender en faktura til kunden indenfor 2 dage.

3.4. Skulle sælger muliggøre en forudbetaling, fremkommer kontrakten med tilvejebringelse af bankoplysninger og betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget selvom den er i restance, efter fornyet opfordring op til 10 kalenderdage efter afsendelse af ordrebekræftelse hos sælger, annullerer sælger kontrakten med det resultat, at ordren ugyldiggøres, og sælger fralægges forpligtelse af levering. Bestillingen for både køber og sælger er således afsluttet uden videre konsekvenser. En reservering af artikler ved forudbetaling kan derfor højst være 10 kalenderdage.

4. Priser og forsendelsesomkostninger

4.1. Alle priser, der er angivet på sælgers website er inklusiv den gældende lovgivning om moms-afgifter.

4.2. Til den pris, der er angivet påføres en forsendelsesafgift fra sælgers side. Forsendelsesomkostningerne tydeliggøres for køberen på en særlig informationsside og meddeles tydeligt undervejs i bestillingen.

4.3. Ved forsendelse til lande udenfor EU kan der påføres toldgebyrer. Disse er ikke medregnet i prisen og opkræves og betales af kunden.

5. Levering, varetilgængelighed

5.1. Såfremt der er aftalt betaling, følger leveringen efter modtagelse af fakturabeløbet.

5.2. Skulle det ske, at ikke alle bestilte varer findes på lageret, er sælger berettiget til delleveringer for egen regning, så vidt det er rimeligt for kunden.

5.3. Skulle leveringen af varerne på grund af en fejl fra køber mislykkes efter tre leveringsforsøg, kan sælger hæve aftalen. Hvis det er nødvendigt, bliver betalingen refunderet til kunden med det samme.

5.4. Hvis den bestilte varer ikke er tilgængelig, fordi sælgeren ikke kan få leveringen fra sin leverandør uden egen skyld, kan sælger ophæve aftalen. I dette tilfælde vil sælger straks informere kunden og kan foreslå at levere et sammenligneligt produkt. Hvis der ikke er et sammenligneligt produkt til rådighed eller kunden ikke ønsker dette, erstatter sælger købet.

5.5. Kunderne orienteres om levering og leveringsbegrænsning (fx ved begrænsning af levering til visse lande) på en separat informationsside eller i de respektive produktbeskrivelser.

6. Betalingsbestingelser

6.1. Kunden kan selv før afslutningen af bestillingsprocessen vælge en af de tilgængelige betalingsmuligheder. Kunderne informeres om de mulige betalingsmetoder via en særlig informationsside.

6.2. Er betalingen per faktura, skal betalingen ske senest 30 dage efter modtagelsen af varerne og fakturaen. For alle andre former for betaling, sker betalingen på forhånd og uden fradrag.

6.3. Benyttes en tredjepart ved betalingsbehandlingen, fx PayPal gælder disse grundlæggende vilkår og betingelser.

6.4. Er forfaldsdatoen for betalingen bestemt efter kalenderen og overholdes den ikke, så har kunden misligholdt overholdelse af denne betalingsfrist. I dette tilfælde har kunden pligt til efter loven at betale morarenter.

6.5. Kundens forpligtelse til betalingen af renter udelukker ikke assertion af yderligere skader gennem sælger.

6.6. Kunden har ret, når hans modkrav er lovligt etableret eller anerkendt af sælger. Kunden kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis kravene er fra det samme aftaleforhold.

7. Ejendomsforbehold

Indtil den fuldstændige betaling forbliver de leverede varer i sælgerens varetægt.

8. Defektgaranti og garanti

8.1. Garantien er underlagt lovbestemmelser.

8.2. De leverede varer er defekte, hvis de ikke overholder standarden for digital fotoudvikling. Skulle varen udviser en defekt, er kunden berettiget til at få en ny forbedrende levering eller levering af en fejlfri vare. Imidlertid er udbyderen dog berettiget til at nægte det valgte type udsagn, hvis dette kun kan gøres med uforholdsmæssige store omkostninger, og hvis den anden type udsagn ville indebære væsentlige ulemper for kunden. Hvis efterfølgende opfyldelse mislykkes, kan kunden ophæve kontrakten eller reducere købsprisen efter eget skøn.

8.3. En ringere billedkvalitet betragtes ikke som en fejl, hvis den kan begrundes i den originale billedfil fra kunden.

8.4. En manglende overholdelse af de officielle retningslinier for officielle pasfotos, betragtes som en fejl, der er forudsat en forkert brug af online pasfoto-automaten fra kundens side.

9. Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten for fjernsalg i henhold til § 312 g stk 1 BGB (Tyskland) i henhold til § 312 g stk. 2 nr. 1 BGB (Tyskland) er udelukket, da varen er fremstillet i henhold til kundes specifikationer og skræddersyet til det personlige behov.

10. Ansvar

10.1. Sælgers ansvar for skadeserstatning gælder med forbehold af øvrige juridiske betingelser følgende ansvarsfraskrivelser og begrænsninger.

10.2. Sælgeren har ubegrænset ansvar, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

10.3. Desuden er sælger ansvarlig for uagtsom tilsidesættelse af væsentlige forpligtelser, der udgør en trussel for kontraktformålet, eller for overtrædelse af retmæssige bestemmelser, som i det hele taget gør en gennemførsel af kontrakten mulig, og hvis overholdelse kunden stoler på. I denne henseende er sælger dog kun ansvarlig for overskuelige typiske skader. Sælgeren er ikke ansvarlig for uagtsom overtrædelse af andet end de forpligtelser, der nævntes i de foregående sætninger.

10.4. De ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for skader på liv, lemmer eller helbred, for en defekt efter overgivelse af en garanti for kvaliteten af produktet og skadeligt tilbageholdende mangler. Ansvar i henhold til loven om produktansvar forbliver upåvirket.

10.5. Såfremt sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar af medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædende agenter.

11. Opbevaring af kontraktteksten

11.1. Kunden kan udskrive kontraktteksten i sidste skridt før afgivelse af bestillingen til sælgeren ved at bruge printefunktionen i sin browser.

11.2. Derudover sender sælger en ordrebekræftelse til kunden på den e-mail, kunden allerede har opgivet, med alle detaljer for ordren. Med ordrebekræftelsen modtager kunden videre et link med en kopi af handelsbetingelserne og en henvisning til forsendelsesomkostninger samt leverings – og betalingsbetingelser. Såfremt kunden har registreret sig i sælgers shop, kan kunden gense sin bestilling. Ydermere lagrer sælger kontraktteksten, dog utilgængeligt på internettet.

12. Persondatapolitik

All information regarding the nature, extent, location and purpose of the collection, processing and use of the required personal data by the seller can be found in the Fortrolighedserklæringen, which is provided by the customer for the purpose of online order and which can be stored on his computer and/or be printed.

13. Ophavsret og strafferet

13.1. Kunden giver sælger en ikke-eksklusiv licens med henblik på ordrebehandling til den relevante billedfil til bearbejdning (klippe, ændre størrelse) af fotos.

13.2. Kunden er alene ansvarlig for indholdet af de transmitterede billedfiler. Kunden skal sikre, at han besidder de nødvendige ophavsrettigheder, varemærker eller andre rettigheder for de til sælger overførte billedfiler. Kunden bærer udelukkende ansvaret for overtrædelse og krænkelse af disse rettigheder. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde udbyder over for tredjemand ved eventuelle legitime krav og krænkelse af rettigheder på grund af den tilsvarende udstedte ordrebehandling, reproduktion og benyttelse af de transmitterede billedfiler.

13.3. Kunden forsikrer, at indholdet af de transmitterede billedfiler ikke krænker nuværende forbud, især reglerne for formidling af børnepornografi jævnfør straffelovens (§§ 184 ff. StGB Tyskland). Skulle det ske, at sælger er bekendt med misligholdelse af denne forsikring, kontakter sælger straks retshåndhævende myndigheder.

14. Jurisdiktion, lovvalg i kontraktsprog

14.1. Jurisdiktion og opfyldelsessted er sælgers placering, hvis kunden er købmand, juridisk person i henhold til offentlig ret eller særlige aktiver.

14.2. Kontraktens sprog er på dansk.

15. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pasfotos.dk kundeservice på info@mail.pasfotos.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt: Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Kontakt: 41 71 50 00 (Hverdage 9-16) / kfst@kfst.dk www.kfst.dk